ESPOO JA RAKENTAMINEN

   Espoo on muuttunut paljon kiihtyvän rakentamisen seurauksena. Tähän on vaikuttanut paljon metron tuomat paineet asuinalueiden kasvattamisesta. Tämä kaikki rakentaminen ei ole hyvästä ajatellen Espoon luonnon moninaisuutta ja meidän asukkaiden mahdollisuudesta nauttia luonnosta. Emme saa antaa räjäyttää arvokkaita kallioitamme ja kaataa kaikkia puita rakentamisen kustannuksella.

                                                         

   Rakentamisen vauhtia pitää hillitä, jotta pystymme turvaamaan lähiluontomme ja ekologiset yhteydet. Liikarakentaminen koronatilanteessa voi johtaa jopa asuntokuplaan ja aiheuttaa vakavia seurauksia asuntomarkkinoille. Näistä kriiseistä hinnan maksavat tavalliset työssäkäyvät ihmiset, eivätkä ne, jotka rakentamispäätöksistä vastaavat.


   Yhdessä voimme tehdä muutoksia, mutta emme ilman ääntä. Voimme vaikuttaa parhaiten äänestämällä, jota kautta voimme vaikuttaa antamalla äänen paremman Espoon tulevaisuuden puolesta.

Image by SaiKrishna Saketh Yellapragada
View More