top of page

IKÄIHMISET JA ERITYISRYHMÄT

Kunnilla on ollut merkittävä vastuu asukkaiden terveyden edistämisessä ja hoitopalveluiden järjestämisessä. Hoitopalveluiden yksityistäminen on ollut yksi isoista virheistä hoitopaikkapalveluiden kehittämisessä. Jatkuvat laiminlyönnit ja hoitopaikoilla rahastaminen ovat aiheuttaneet 

huonompaa palvelua ja kustannusten nousua.

                                                         

Vanhus- ja erityisryhmien palveluihin pitää varata riittävästi määrärahoja ja turvattava hoitajaresurssit.

 

Toimiva yhteistyö ja tahtotila eri tahojen kanssa on ensiarvoisen tärkeää, kun rakennamme yhteistä hyvinvointialuetta.

Old and Young

YHDESSÄ ILMAN KIIRETTÄ

Blood Pressure Exam

KILPAILUKYKY HENKILÖKUNNAN PALKKAUKSESSA, TAKAA PAREMMAN HOIDON.  
KUNNAN OMA AMMATTITAITOINEN HENKILÖKUNTA ON POHJA, JOLLE ON HYVÄ RAKENTAA PAREMPAA.

bottom of page