IKÄIHMISET JA ERITYISRYHMÄT

Kunnalla on merkittävä vastuu asukkaiden terveyden edistämisessä ja hoitopalveluiden järjestämisessä. Hoitopalveluiden yksityistäminen on ollut yksi isoista virheistä. hoitopaikkapalveluiden kehittämisessä. Jatkuvat laiminlyönnit ja hoitopaikoilla rahastaminen ovat aiheuttaneet 

huonompaa palvelua ja kustannusten nousua Espoossa.

                                                         

Vanhus- ja erityisryhmien palveluihin pitää varata riittävästi määrärahoja ja turvattava hoitajaresurssit, oli Sote tai ei.


Toimiva yhteistyö ja tahtotila eri tahojen kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Kotihoidon pysäköinnin parantaminen on tästä hyvä esimerkki. Poliitikoilta löytyi riittävä yhteinen tahtotila pysäköintitunnuspäätökseen, joka helpottaa kotihoitoa tarvitsevien ja vammaispalveluita käyttävien espoolaisten elämää.

Old and Young

YHDESSÄ ILMAN KIIRETTÄ

Blood Pressure Exam

KILPAILUKYKY HENKILÖKUNNAN PALKKAUKSESSA, TAKAA PAREMMAN HOIDON.  
KUNNAN OMA AMMATTITAITOINEN HENKILÖKUNTA ON POHJA, JOLLE ON HYVÄ RAKENTAA PAREMPAA.