Image by Artem Kniaz

NUORISOTYÖ ON NYT ERITYISEN TÄRKEÄÄ

Espoossa meillä on parannettavaa

Jokaisella lapsella ja nuorella pitää olla yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet harrastaa ja elää hyvää elämää. Espoon nuorisotyö on tässä asiassa tärkeää ja meidän on huolehdittava riittävistä resursseista nuorisopalveluihin. Nuorisotilatyö ja leirit ja retket ovat tärkeitä oppimisen, kasvun ja yhdessäolon osa-alueita.


Espoossa on upea saaristo. Stora Herrön saaressa oleva kaupungin omistama saunapaikka (Kalamaja) mahdollisti ennen, että espoolaiset järjestöt ja nuorisojärjestöt pystyivät vuokraamaan paikkaa saunomiseen ja peseytymiseen, joka mahdollisti mm. nuorisoteltttaleirien järjestämisen saaressa.


Tuloshakuisuuden vuoksi, Espoo kuitenkin kaupallisti paikan ja nyt ei nuorisojärjestöillä ole enää tähän varaa, sillä paikan vuokrahinnat ovat ulkopuolisen toimijan vuoksi taivaissa. Toisinsanoen, enää ei Stora Herrössä voi järjestää telttaleirejä. koska peseytymismahdollisuutta ei ole järjestettävissä. Tähän on saatava muutos, jotta espoolaiset nuoret saisivat nauttia upeasta saaristostamme.


Palveluntarve nuorisotyölle on kasvanut, mutta resurssit eivät.

Nyt pitää ehdottomasti panostaa ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön, eikä säästää.

Erittäin huolestuttavaa on, että Espoon kaupunki on lähtenyt säästölinjalle nuorisotyössä. Nuorisopalvelujen pienestä budjetista on säästetty, vaikka lasten ja nuorten pahoinvointi, yksinäisyys, väkivalta, kiusaaminen masentuneisuus ja jengiytyminen on ollut näkyvästi esillä.


Liikunta- ja nuorison tulosyksikön tilinpäätöksen 2020 mukaan Nuorisopalvelujen toimintamenot alittivat talousarvion 1,1 miljoonalla eurolla. Merkittävin säästö tehtiin henkilöstömenoista, kun nuorisonohjaajia ei palkattu. Henkilöstövajeesta johtuen, usean nuorisotilan perjantai ja lauantai aukiolopäiviä vähennettiin. Huomioitavaa on, että nuorisotilat olivat Covid-19 pandemiasta huolimatta auki lähes 6 kk + muutama tila kesällä auki, kun normaalisti ne ovat auki reilu 8 kk vuodesta. Nuorisotyön tarve ei suinkaan loppunut eikä vähentynyt pandemian aikana, vaan päinvastoin.


Espoon on myös itse satsattava nuorisotyöhön, eikä odottaa vain muilta tahoilta tukea. Laadukkaaseen nuorisotyöhön satsaaminen tuo kaupungille pidempiaikaisia säästöjä tulevaisuudessa, sillä korjaava työ on aina kalliimpaa kuin ennaltaehkäisevä.


Erityisesti nuorisotilat tarvitsevat lisää resursseja. Viimeisten vuosien aikana nuorisotilojen toiminnassa on rajusti supistettu ja vähennetty 3.-6.-lk. ikäisten avointa nuorisotilatoimintaa. Näillä toimilla on vaikutusta, kun nuorilla ei ole enää samanlaista kontaktia nuoriso-ohjaajiin tärkeässä kasvuiässä.


Nuorisotyö ei saa olla vain tulipalojen sammuttamista ja järjestyksen valvontaa. Ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön pitää panostaa, sillä lapsuudessa rakennetaan se hyvä itsetunto, joka kantaa pidemmälle elämässä. Nuorisotyöllä on tärkeä rooli tukea, kannustaa ja rakentaa yhdessä lasten ja nuorten kanssa turvallisia toimintaympäristöjä niin, että lapset ja nuoret kokevat olevansa yhteiskunnan jäseniä.